top of page

Klinika ortopedii

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego

Klinika ortopedii

Zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego wykonywany jest z powodu jego całkowitego uszkodzenia. Do uszkodzenia więzadła dochodzi w czasie urazu skrętnego stawu kolanowego. Więzadło krzyżowe przednie (ACL) zabezpiecza podudzie przed nadmiernym i nieprawidłowym przesunięciem względem uda.

Nadmierne przesuniecie podudzia pacjent odczuwa jako uczucie niestabilności, któremu towarzyszy często ostry ból oraz obrzęk kolana. W chwili przemieszczenia powierzchnie stawowe oraz łąkotki znajdują się w nieprawidłowym położeniu, co często powoduje ich zniszczenie. Niestabilności kolana nieuchronnie prowadzi do uszkodzenia innych, dotychczas jeszcze zdrowych struktur stawowych (łąkotek i chrząstki stawowej), a w końcowym efekcie do rozwoju wczesnych zmian zwyrodnieniowych.

Zabieg rekonstrukcji ACL wykonywany jest z użyciem technik artroskopowych. W początkowym etapie zabiegu chirurg wykonuje punkowe cięcie skóry, przez które do wnętrza stawu wkładane jest wąskie narzędzie zakończone kamerą. Następnie z drugiego punkowego cięcia do stawu wkładane są narzędzia i przeszczep więzadła, które jest mocowane w dwóch tunelach kostnych: udowym i piszczelowym. W zabiegu tym uszkodzone więzadło zastępowane jest grubym pęczkiem, który musi być napięty w całym zakresie ruchomości stawu kolanowego, a w szczególności w ostatniej fazie jego tj. wyprostu. Wykonujemy rekonstrukcje z użyciem różnych materiałów. Mogą to być własne ścięgna pacjenta np. z mięśnia półbłoniastego i połścięgnistego lub z materiałów sztucznych. W końcowym etapie zabiegu chirurg wypłukuje wnętrze stawu z krwi i w stawie pozostawia się dren. Rehabilitację pacjent rozpoczyna już następnego dnia po zabiegu operacyjnym.

O szczegółach postępowania w okresie pooperacyjnym informujemy pacjenta po zabiegu.

Powrót do sportu w przypadku uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego jest jak najbardziej możliwy. Uraz ten, który dotyczy głównie tzw. rekreacyjnych narciarzy i piłkarzy daje możliwość sportowcom po zabiegu operacyjnym powrotu do uprawiania lubianego przez siebie sportu.

Zobacz również

bottom of page