top of page

Klinika ortopedii

Zniekształcenie koślawe palucha jest częstym zniekształceniem stopy u ludzi dorosłych. Na cały obraz stopy mają wpływ poszczególne składowe zniekształcenia, a pacjent zgłasza się do lekarza głównie z powodu dolegliwości bólowych.

Zabieg korekcji palucha koślawego należy do najczęstszych zabiegów korygujących zniekształcenia w obrębie stopy. Zniekształcenie koślawe palucha jest częstym zniekształceniem stopy u ludzi dorosłych. Na cały obraz stopy mają wpływ poszczególne składowe zniekształcenia, a pacjent zgłasza się do lekarza głównie z powodu dolegliwości bólowych.

Charakterystyczne jest koślawe ustawienie palucha w stawie śródstopno-palcowym oraz jego rotacja. Często towarzyszy zaburzenie sklepienia stopy, a wystająca przyśrodkowa cześć stopy , w okolicy odpowiadającej głowie pierwszej kości śródstopia, jest zaczerwieniona i mocno bolesna. Pod skórą znajduje się pogrubiała torebka i kaletka wypełniona płynem. Zniekształceniu koślawemu palucha bardzo często towarzyszy młotkowate zniekształcenie pozostałych palców.

 

Leczenie operacyjne jest wskazane, gdy zawiodły metody zachowawcze.

Istnieje bardzo wiele technik przeprowadzenia samego zabiegu. Technika zabiegu zostanie dobrana do specyfiki zniekształcenia. W bardzo dużym uproszczeniu zabiegi korekcyjne można podzielić na zabiegi na tkankach miękkich i osteotomie (gdy przecinana jest kość). Zabiegi na tkankach miękkich wykonywane są w przypadkach mniej zaawansowanych zmian. Wszystkie większe zniekształcenia wymagać będą wykonania osteotomii (chirurgiczne przecięcie kości w celu korekcji zniekształcenia). Miejsce osteotomii stabilizowane jest w nowym położeniu przy pomocy łączników metalowych. Jednoczasowo wykonywana jest korekcja młotkowatego zniekształcenia innych palców. W naszej praktyce pacjent jest pionizowany już następnego dnia po zabiegu operacyjnym.

Zobacz również

bottom of page